Szczepienia profilaktyczne

  • by

Słów kilka na temat szczepień kotów.

Wśród właścicieli kotów krąży wiele zasłyszanych , nie zawsze do końca poprawnych (czytaj prawdziwych) teorii w temacie/zagadnieniu czy szczepić ?… , a jak już to kiedy i jakimi szczepionkami?.

Postaram się choć trochę przybliżyć i wyjaśnić ten temat , opierając się na najnowszych dyrektywach wg WSAWA. Szczepienia podzielimy sobie na:

  • zasadnicze (zalecane)
  • dodatkowe (wskazane w określonych sytuacjach)
  • nie zalecane

Te zasadnicze szczepienia (podstawowe) to szczepienie przeciwko kaliciwirozie (FCV), herpeswirozie (FHV), panleukopenii (FPV). Udowodniono, że te dwa pierwsze szczepienia nie są tak skuteczne jak szczepienie przeciwko penleukopenii  (popularnie zwanej, chyba nie do końca słusznie, „tyfusem”), co wyjaśnia specyfikę tak zwanego „kalendarza szczepień kotów”.

Jest jeszcze szczepienie przeciwko wściekliźnie, które ja zaliczam wraz ze szczepieniem przeciwko białaczce, do grupy „kontrowersyjnych”, ale przykład szczepienia przeciwko wściekliźnie jest o tyle ciekawy, że zalicza się je do szczepień zasadniczych tylko w niektórych krajach. Istnieje też, wręcz prawny nakaz immunoprofilaktyki wścieklizny, ale tylko tam gdzie wścieklizna występuje endemicznie.

Wróćmy jeszcze do zasadniczych szczepień. Choć opracowano szczepionki przeciwko caliciwirozie tak, by zapewniały krzyżową odporność przeciw ciężkim zachorowaniom, to pomimo tego, z powodu istnienia bardzo dużej liczby szczepów tego zarazka, zdarzają się  zakażenia i łagodne przechorowania tej choroby nawet u zaszczepionych kotów.

Herpeswiroza też nie jest „lepsza”! – tu trzeba wiedzieć, że żadna szczepionka nie chroni przed zakażeniami latentnymi (upraszczając-bezobjawowymi), zjadliwym wirusem herpes, i że te latentne zakażenia mogą się budzić, ujawniać, reaktywować w wyniku silnego stresu. I tak źle  i tak nie dobrze.

To w końcu jak i kiedy szczepić?

Trudno jest ocenić (bez badań serologicznych) kiedy (w którym tygodniu) kończy się (spada) u małych kociąt poziom tzw. przeciwciał matczynych, a więc od jakiego momentu kociak jest wrażliwy na zakażenia i równocześnie zdolne jest do wytworzenia odporności poszczepiennej. Wymyślono więc, że optymalnym i najlepszym wyjściem, będzie szczepienie w/g następującego schematu:

  • pierwsze  szczepienie – 8-9 tydzień życia
  • drugie  szczepienie 3-4 tygodnie po pierwszym
  • trzecia,  ostatnia dawka  w wieku co najmniej  16 tygodni

A co z kotami dorosłymi?

W ich przypadku proponuje się, żeby podać dawkę przypominającą 12 miesięcy po ukończeniu cyklu szczepień kocięcia (ma to zapewnić uodpornienie osobników, które nie zareagowały właściwie na tamte szczepienia). Następne szczepienia przypominające proponuje się robić w odstępach nie krótszych niż 3 lata!

W następnych odcinkach postaram się wyjaśnić niejasności dotyczące szczepień przeciwko białaczce i coronawirusowemu zapaleniu.otrzewnej (FIP) i rzucić światło na zawiłość etiologii i epizootilogii tej ostatniej.

lek. wet. Jarosław Bąbik
www.delfavet.pl